Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2024

Đại hội Chi đoàn Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè lần thứ VII, nhiệm kỳ 2024-2027

Thông báo hướng dẫn đăng ký thực hành khám bệnh, chữa bệnh đối với từng chức danh chuyên môn

Thông báo báo giá quan trắc môi trường và phân tích mẫu nước sạch 2024

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự Án 2 Cải Thiện Dinh Dưỡng Thuộc Dự Án 3 Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Năm 2024.

THÔNG BÁO VV CHÀO GIÁ ĐỂ XÂY DỰNG KH MUA VẬT TƯ Y TẾ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC

Thông báo chào giá mua VTYT (Phim XQuang)
Ngày đăng tin (20/03/2024)
Thông báo chào giá mua VTYT (Phim XQuang)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Thông báo chào giá để xây dựng giá kế hoạch Mua Vật tư y tế - sinh phẩm sử dụng trong thời gian chờ đấu thầu
tin mới


Thư viện ảnh

liên kết