Trạm Y tế Xã Tam Ngãi

Trạm Y tế xã Tam Ngãi

Địa chỉ: Ấp Ngọc Hồ, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại liên hệ: 02943 719 490
Email: tramytetamngai@gmail.com

tin mới


Tìm kiếm tin tức

Thư viện ảnh

liên kết