Trạm Y tế Xã Phong Thạnh

Trạm Y tế xã Phong Thạnh

Địa chỉ: Ấp 2, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại liên hệ: 02943 811 334
Email: tramytephongthanh@gmail.com

tin mới


Tìm kiếm tin tức

Thư viện ảnh

liên kết