Trạm Y tế Xã Phong Phú

Trạm Y tế xã Phong Phú

Địa chỉ: Ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại liên hệ: 02943 816 381
Email: tramytexaphongphu@gmail.com

tin mới


Tìm kiếm tin tức

Thư viện ảnh

liên kết