Hiển thị tin chuyên mục

Thông báo báo giá quan trắc môi trường và phân tích mẫu nước sạch 2024

Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè triển khai Kế hoạch thực hiện Tiểu Dự Án 2 Cải Thiện Dinh Dưỡng Thuộc Dự Án 3 Chương Trình Mục Tiêu Quốc Gia Giảm Nghèo Bền Vững Năm 2024.

THÔNG BÁO VV CHÀO GIÁ ĐỂ XÂY DỰNG KH MUA VẬT TƯ Y TẾ

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG PCCC

Thông báo chào giá mua VTYT (Phim XQuang)
Ngày đăng tin (20/03/2024)
Thông báo chào giá mua VTYT (Phim XQuang)

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ, SỬA CHỮA HỆ THỐNG BÁO CHÁY

Thông báo chào giá để xây dựng giá kế hoạch Mua Vật tư y tế - sinh phẩm sử dụng trong thời gian chờ đấu thầu

Thông báo chào giá để xây dựng giá kế hoạch Mua Vật tư y tế - sinh phẩm sử dụng trong thời gian chờ đấu thầu

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2023

Thông báo mời báo giá bảo trì hệ thống PCCC năm 2023
tin mới


Thư viện ảnh

liên kết