Hiển thị tin chuyên mục

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NĂM 2023

Thông báo mời báo giá bảo trì hệ thống PCCC năm 2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG 3 THÁNGTHÔNG BÁO CHÀO GIÁ MUA VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG 3 THÁNG

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BẢO TRÌ HỆ THỐNG PCCC

MỜI CHÀO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2023
Ngày đăng tin (03/08/2023)
MỜI CHÀO GIÁ TRANG PHỤC Y TẾ NĂM 2023

THONG BAO CHAO GIA MUA TTB NAM 2023
Ngày đăng tin (27/07/2023)
TTHONG BAO CHAO GIA MUA TTB NAM 2023

THÔNG BÁO CHÀO GIÁ
Ngày đăng tin (27/07/2023)
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Ngày đăng tin (20/06/2023)

Kết quả qua một buổi làm việc tích cực, khẩn trương Đại hội bầu được 07 đ/c vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế Cầu Kè nhiệm kỳ 2023 – 2028 và bầu ra 12 đại biểu đi dự Đại Hội Công Đoàn Ngành Y tế Trà Vinh.
tin mới


Thư viện ảnh

liên kết